Disclaimer
Geen van de zaken op deze website mag gedupliceerd worden zonder onze toestemming.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze website tot stand is gekomen, is het mogelijk dat er foutieve of incomplete informatie op deze website staat.

Vendere en andere bij deze website betrokken partijen zijn niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website.

Directie vendere